SALE Co., Ltd.

Products and imports

  • Industrial kitchen equipment
  • Laundry, drying, industrial, ironing
  • Food processing equipment
  • Stainless steel equipment

SALE Co., Ltd.

Products and imports

  • Industrial kitchen equipment
  • Laundry, drying, industrial, ironing
  • Food processing equipment
  • Stainless steel equipment
...
...
...

News

6 MÔ HÌNH THIẾT KẾ BỐ TRÍ BẾP NHÀ HÀNG

Mặc dù mỗi sơ đồ mặt bằng nhà bếp nhà hàng là duy nhất, nhưng có một số thiết kế bố trí nhà bếp nhà hàng có thể đóng vai trò là điểm khởi đầu tốt. Dưới đây là 6 mô hình thiết kế bố trí bếp nhà hàng...

2024-02-22 Read more


INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT

See more

INDUSTRIAL REFRIGERATION EQUIPMENT

See more

FOOD PROCESSING EQUIPMENT

See more

BAKERY KITCHEN EQUIPMENT

See more

BAR EQUIPMENT

See more

AUTO DISHWASHER

See more

BUFFET EQUIPMENT

See more

INDUSTRIAL INOX EQUIPMENT

See more

LAUNDRY SYSTEMS

See more

HOTEL EQUIPMENT

See more

SPEAR PARTS

See more

Office Hours

Mon - Fri 8:00 - 17:00
Sat 8:00 - 12:00
Sun Closed